Tủ bếp nhôm hệ Zanglee cánh kính

  • Màu sắc : Nhiều màu sắc
  • Giá thành : Từ 1.300.000 đến 2.700.000
  • Khung tủ : Nhôm hệ Zanglee
  • Hậu tủ : Tấm nhôm Alumium
  • Hotline : 0977 919 925